Το έργο, προϋπολογισμού περί τα 20 εκατ. ευρώ, θεωρείται απολύτως απαραίτητο από το υπουργείο Οικονομικών καθώς αναμένεται να «προσδώσει νέες δυνατότητες στη Δημοσιονομική Διαχείριση».

Όπως επισημαίνεται σε ρεπορτάζ του euro2day.gr, το έργο θα περιλαμβάνει «κυρίως δράσεις που αφορούν στην Κεντρική Διοίκηση με κύριο σκοπό να εκσυγχρονιστούν οι διαδικασίες κατάρτισης, εκτέλεσης και πληρωμών του Προϋπολογισμού, καθώς και τις διαδικασίες Λογιστικής, Προμηθειών και Αναφορών. Επιπροσθέτως, θα αφορά στην πλήρη παρακολούθηση των Παγίων του Ελληνικού Δημοσίου και τη νέα διαδικασία κατάρτισης και εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Επιδόσεων βασισμένη σε δείκτες απόδοσης προγραμμάτων (Performance Budgeting) και την ηλεκτρονική τιμολόγηση».

Επίσης περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν τη Γενική Κυβέρνηση, «με στόχο να επεκτείνουν τον μηχανισμό συλλογής και επεξεργασίας οικονομικών στοιχείων (προϋπολογιστικών και απολογιστικών), την υποστήριξή τους για τη μετάβαση στη νέα λογιστική, την παρακολούθηση των ενδοκυβερνητικών συναλλαγών και την παρακολούθηση των ληξιπρόθεσμων και ανεξόφλητων υποχρεώσεων των φορέων».

Πρόκειται για το δεύτερο οριζόντιο έργο τεχνολογίας που προκηρύσσει το τελευταίο δίμηνο το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθώς στα τέλη Ιουλίου προκηρύχθηκε και ο διαγωνισμός για το Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού στο δημόσιο, προϋπολογισμού 11,6 εκατ. ευρώ. Οι προσφορές για το συγκεκριμένο έργο έχουν προγραμματιστεί για τις 15 Οκτωβρίου, εκτός και αν υπάρξει παράταση από την ΚτΠ ΑΕ.

Το έργο που αφορά «τη σχεδίαση και υλοποίηση ενός κεντρικού συστήματος διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού του ελληνικού Δημοσίου», θα είναι «το βασικό σύστημα διαχείρισης των Μονάδων Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού των φορέων και θα διαχειρίζεται όλα τα συμβάντα των στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης, από την πράξη διορισμού τους μέχρι και τη συνταξιοδότησή τους, δηλαδή τα προσωπικά και οικογενειακά στοιχεία, τον βαθμό, τον κλάδο, την εξέλιξη, την αξιολόγηση, τις άδειες, τις υπηρεσιακές μεταβολές και τις εκπαιδεύσεις».

Σε δεύτερο χρόνο αναμένεται να προκηρυχθεί, ως ξεχωριστό έργο, το ενιαίο σύστημα μισθοδοσίας στο δημόσιο. Σήμερα, ο υπολογισμός της μισθοδοσίας πραγματοποιείται από τους εκκαθαριστές της κάθε υπηρεσίας, εφαρμόζοντας τις σχετικές διατάξεις με μη κεντρικό και ενοποιημένο τρόπο». Ωστόσο, το εν λόγω έργο θα δώσει τη δυνατότητα  οι μισθολογικές, ασφαλιστικές, φορολογικές και λοιπές σχετικές με τη μισθοδοσία διατάξεις, να εφαρμόζονται κεντρικά από την Ενιαία Αρχή Πληρωμής (ΕΑΠ). Επίσης με το νέο πληροφοριακό σύστημα αναμένεται να παρέχεται σε πραγματικό χρόνο έγκαιρη πληροφόρηση στους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης (ΕΦΚΑ, ΕΤΕΑΕΠ κ.λπ.).

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα συστήματα ERP, διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και μισθοδοσίας είναι τρία από τα 18 οριζόντια έργα που αναφέρονται στην τελευταία έκδοση της «Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού».

Η «Βίβλος», που αναμένεται να παρουσιαστεί από τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκο Πιερρακάκη μέχρι τον Νοέμβριο, περιλαμβάνει το σύνολο των έργων που απαιτούνται για την υλοποίηση του κυβερνητικού σχεδιασμού για τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό, όχι μόνο στο δημόσιο. Εκτός από τα οριζόντια έργα, δηλαδή, υπάρχουν και εκατοντάδες κάθετα έργα, σε τομείς που ξεκινούν από την εκπαίδευση και την υγεία και φτάνουν μέχρι τον πολιτισμό.