Έσοδα 2,987 δισ. ευρώ, έναντι 1,638 δισ. παρουσίασε το τρίτο τρίμηνο ο όμιλος της Motor Oil σύμφωνα με τις λογιστικές καταστάσεις. Παράλληλα, σημαντική αύξηση καταγράφεται σε επίπεδο καθαρών κερδών από συνεχιζόμενες δραστηριότητες: Έφτασαν τα 85,2 εκατ. ευρώ έναντι 44,28 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020.

Σημαντικό ρόλο στη διακύμανση των μεγεθών του ομίλου διαδραματίζει η τιμή του μαύρου χρυσού. Τα αποθέματα κατά το κλείσιμο της περιόδου αποτιμώνται στην χαμηλότερη τιμή μεταξύ της αξίας κτήσης τους και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας τους. Κατά την περσινή περίοδο, μέρος των αποθεμάτων αποτιμήθηκε στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία τους, με αποτέλεσμα την επιβάρυνση της Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος (κόστος πωληθέντων) του Ομίλου κατά €38.449 χιλιάδες (Εταιρία: €8.666 χιλιάδες), ενώ την τρέχουσα περίοδο, δεν προέκυψε αντίστοιχη επιβάρυνση. Κατά την τρέχουσα περίοδο υπήρξε αντιστροφή απομείωσης σε επίπεδο Ομίλου ύψους €5.875 χιλιάδες.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες του Ομίλου στο εννεάμηνο ανήλθαν στα 181 εκατ. ευρώ και για ολόκληρο το έτος αναμένεται να προσεγγίσουν τα 240 εκατ. ευρώ, με το επενδυτικό πρόγραμμα να υλοποιείται σύμφωνα με τον σχεδιασμό. Τη «μερίδα του λέοντος» καταλαμβάνει η μεγάλη επένδυση για τη νέα μονάδα κατεργασίας νάφθας, συνολικού ύψους 245 εκατ. ευρώ (εκ των οποίων τα 120 εκατ. ευρώ αφορούν στην εξεταζόμενη περίοδο), που αναμένεται να αρχίσει να συνεισφέρει ουσιαστικά στην κερδοφορία της Motor Oil από το επόμενο έτος.

Παράλληλα, «ο Όμιλος έχει προχωρήσει σε μια σειρά πράσινων επενδύσεων, επικεντρωνόμενος σε projects που προωθούν την ενεργειακή μετάβαση και την αειφορία». Ο λόγος για τα αιολικά πάρκα ισχύος 84 MW που βρίσκονται υπό κατασκευή, τα οποία θα προστεθούν στο «πράσινο» χαρτοφυλάκιο της θυγατρικής Motor Oil Renewable Energies (MORE), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 280 MW. Οι προγραμματισμένες επενδύσεις του Ομίλου για την ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ ανέρχονται σε 31 εκατ. ευρώ.

Ο καθαρός δανεισμός της Motor Oil ανέρχεται σε 1,45 δις. ευρώ, με τη διοίκηση να υπογραμμίζει ότι « από το 2020 έχουν διασφαλίσει πρόσθετες πιστωτικές γραμμές με χαμηλά επιτόκια».

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι ο Όμιλος εξέδωσε κοινό ομόλογο ύψους 200 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο και Ευρωομόλογο ύψους 400 εκατ. ευρώ τον περασμένο Ιούλιο, το οποίο θα αξιοποιηθεί για την αναχρηματοδότηση παλαιότερου δανεισμού και θα συνεισφέρει στη βελτίωση του χρηματοοικονομικού προφίλ του Ομίλου.

Υπενθυμίζεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή της 1ης Νοεμβρίου 2021 αποφάσισε τη διανομή προσωρινού μερίσματος μικτού ποσού 0,20 ευρώ ανά μετοχή έναντι του καταβλητέου μερίσματος χρήσης 2021. Η καταβολή του προσωρινού μερίσματος χρήσης 2021 θα καταβληθεί στις 15 Νοεμβρίου 2021

Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις