Ποιοι δήμοι εφαρμόζουν ένα «νυχτερινό ταξί» για να γυρίζουν οι γυναίκες σπίτι

Για πολλές γυναίκες η επιστροφή στο σπίτι τη νύχτα αποτελεί πρόβλημα - Έτσι, ορισμένοι γερμανικοί δήμοι επιδοτούν τις μετακινήσεις με ταξί

Loader