Ο ΕΟΦ με ανακοίνωσή του ανακαλεί λευκαντική οδοντόκρεμα καθώς κατά τους ελέγχους ανιχνεύθηκε Υπεροξείδιο του Υδρογόνου σε ποσοστό το οποίο δεν συμφωνεί με την επισήμανση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΟΦ «Την ανάκληση των παρτίδων N009CS με ημερομηνία λήξης: 06/2021 και N016CS με ημερομηνία λήξης: 08/2021, του καλλυντικού προϊόντος ΥΟΤUΕL all in one ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ wintergreen και των παρτίδων N017CS με ημερομηνία λήξης: 12/2021, N011CS με ημερομηνία λήξης: 08/2021, του προϊόντος ΥΟΤUΕL all in one ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ snowmint διότι, κατά τη διεξαγωγή εργαστηριακών ελέγχων, ανιχνεύθηκε Υπεροξείδιο του Υδρογόνου σε ποσοστό το οποίο δεν συμφωνεί με την επισήμανση.

Η εταιρεία ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ – ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες της και να αποσύρει τις συγκεκριμένες παρτίδες από την αγορά. Τα σχετικά παραστατικά τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.

Λεύκανση δοντιών

Το βασικό βήμα για μια επιτυχημένη λεύκανση είναι να έχει προηγηθεί οδοντιατρικός καθαρισμός δοντιών.

Υπάρχουν 3 μέθοδοι λεύκανσης δοντιών: η πρώτη είναι με εφαρμογή ειδικών ναρθηκών στο σπίτι, η δεύτερη είναι στο ιατρείο με Laser ή ειδικές λάμπες λεύκανσης και η τρίτη μέθοδος είναι συνδυασμός των δύο παραπάνω.

Η διάρκεια της θεραπείας εξαρτάται από τη μέθοδο που θα επιλέξει κανείς. Για πιο άμεσα αποτελέσματα θα πρέπει να εφαρμόσει κάποιος τη δεύτερη μέθοδο, η οποία γίνεται στο ιατρείο και το αποτέλεσμα είναι ορατό μέσα σε 2-3 μέρες.

Αν κάποιος θέλει πιο μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα θα πρέπει να επιλέξει την τρίτη μέθοδο, η οποία είναι ένας συνδυασμός των 2 μεθόδων (στο ιατρείο και στο σπίτι) και η οποία, αν ο ασθενής είναι σχολαστικός και τηρεί τις σωστές συνθήκες υγιεινής του στόματός του, διαρκεί περισσότερα χρόνια.

Η πρώτη μέθοδος είναι η πιο οικονομική, απαιτεί περισσότερο χρόνο μέχρι να γίνει ορατό το αποτέλεσμα και χρειάζεται συντήρηση του αποτελέσματος μετά από 1-2 χρόνια.

Σε κάθε περίπτωση η διάρκεια του αποτελέσματος εξαρτάται από τον ίδιο τον ασθενή και πόσο διατεθειμένος είναι να ακολουθήσει τις συμβουλές του γιατρού για σωστό και σχολαστικό βούρτσισμα των δοντιών με ειδικές οδοντόκρεμες. Επίσης, η χρήση νήματος ή τα μεσοδόντια βουρτσάκια σε καθημερινή βάση βελτιώνουν την υγεία και το χρώμα των δοντιών, φέρνοντας έτσι, μεγαλύτερη διάρκεια του αποτελέσματος.

Πριν ξεκινήσει η διαδικασία της λεύκανσης συνιστάται να γίνεται πάντα ένας οδοντιατρικός καθαρισμός για να αφαιρεθεί η πέτρα από τα δόντια, καθώς και οι λεκέδες. Με αυτόν τον τρόπο θα ανιχνευθεί και τυχόν άλλο πρόβλημα στοματικής υγείας και θα αντιμετωπιστεί εγκαίρως.