Η Σουηδία διαθέτει στα φαρμακεία το ρινικό σπρέι ναλοξόνης για να σώσει τους χρήστες ναρκωτικών

Loader