Λεόντειος Σχολή Αθηνών: 100 χρόνια προσφοράς στην εκπαίδευση με πνεύμα καινοτομίας

Αποτελεί μέρος ενός παγκόσμιου εκπαιδευτικού δικτύου, που ακολουθεί τη Μαριανή Παιδαγωγική και δραστηριοποιείται σε 80 χώρες του κόσμου.

Loader