Λούλα: Οι πλούσιες χώρες πρέπει να πληρώσουν το «ιστορικό χρέος» τους για τη ζημιά που προκάλεσαν στο περιβάλλον

Loader