Μετά τις διαφημίσεις, οι μεγάλες εταιρείες αποσύρουν και τους λογαριασμούς στο Χ

Loader