Νέα εποχή για το πρώην Hotel Nikopolis: Η HotelBrain αναλαμβάνει την εκμετάλλευση του

Η συμφωνία είναι 10ετούς διάρκειας και τίθεται σε ισχύ άμεσα. Με το πρώην Hotel Nikopolis η HotelBrain εμπλουτίζει το χαρτοφυλάκιο των ξενοδοχείων της στη Θεσσαλονίκη.

Loader