Πρόστιμο επιβλήθηκε σε τέσσερα κόμματα που παραβίασαν τις διατάξεις του νόμου 3023/2002, περί χρηματοδότησης, σύμφωνα με την απόφαση του Προέδρου της Βουλής που δημοσιεύτηκε στην κοινοβουλευτική διαφάνεια.

Η απόφαση αυτή εκδόθηκε μετά την τελική έκθεση αποτελεσμάτων ελέγχου κομμάτων και συνασπισμών κομμάτων χρήσης 2020, όπως υποβλήθηκε στον Πρόεδρο της Βουλής την 29.07.2022.

Η απόφαση αφορά στα πολιτικά κόμματα:

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ για παράλειψη υποβολής ετήσιων οικονομικών καταστάσεων ( άρθρο 16Α παρ.1α, σε συνδυασμό με άρθρο 24 παρ.10.)- Πρόστιμο 8.000,00 Euro.

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Κ.Κ.Ε) α. για έσοδα από συνδρομές και εισφορές ύψους 3.274.780,00 Euro χωρίς τήρηση των προϋποθέσεων ιδιωτικής χρηματοδότησης. β. Παράλειψη δημοσιοποίησης των στοιχείων για έσοδα του Κόμματος από δωρεές – κληρονομιές, συνολικού ποσού 785.554,66 Euro. ( άρθρο 7 παρ.1 και 3, σε συνδυασμό με άρθρο 21 παρ. 2 ιδστ, και άρθρο 24 παρ.4)- πρόστιμο 1% της καταβληθείσας τακτικής χρηματοδότησης 2020, ήτοι ποσό 15.063,48 Euro.

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ α. για έσοδα ύψους 1.160,00 Euro χωρίς τήρηση των προϋποθέσεων ιδιωτικής χρηματοδότησης, β. για διακίνηση (άνω του προβλεπόμενου ορίου) δαπανών 19.548,61 Euro εκτός τραπεζικών λογαριασμών, γ. για μη ανάρτηση οικονομικών καταστάσεων κόμματος στην ιστοσελίδα αυτού. (άρθρο 7 παρ.1 και 3, άρθρο 5 παρ.1, άρθρο 16 παρ.5 σε συνδυασμό με άρθρο 24 παρ. 2 και 4)- Πρόστιμο 20.833,33 Euro.

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΜΗ (Ν.Ε.Ο) για χρηματοδότηση από μη επιτρεπόμενο φορέα. (άρθρο 7 παρ. 6 σε συνδυασμό με άρθρο 24 παρ. 4)- Πρόστιμο 400,00 Euro.

Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις