Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο της αναπληρώτριας υπουργού Μίνας Γκάγκα παρά τις αντιδράσεις από τους υγειονομικούς αλλά και τη διαφωνία του υπουργού Θάνου Πλεύρη.

Στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής τη γνώμη τους εξέφεραν οι εκπρόσωποι των υγειονομικών. Την απόσυρση του επίμαχου άρθρου 10, ζήτησε ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, για «περαιτέρω ιδιωτικοποίηση της δημόσιας υγείας», μίλησε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος, ενώ η Ματίνα Παγώνη εκ μέρους της ΕΙΝΑΠ,εκτίμησε ότι το συγκεκριμένο μέτρο δεν θα λύσει κανένα πρόβλημα και «θα βάλουμε τους ασθενείς απέναντι». Κάθετα αντίθετος,εμφανίστηκε ο πρόεδρος της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας Αθανάσιος Δεβλιώτης, ενώ η πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ Αφροδίτη Ρέτζιου, μίλησε «για διάταξη έκτρωμα και πλιάτσικο στις τσέπες των ασθενών», σημειώνοντας ότι προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι όχι η κάλυψη των κενών και η αύξηση των μισθών, αλλά η ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ.

«Το νομοσχέδιο δημιουργεί περισσότερες επιλογές και δίνει ένα βαθμό ελευθερίας που δεν υπήρχε στο σύστημα Υγείας», τόνισε η αναπληρωτής υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα. Απαντώντας στην κριτική της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ανέφερε ότι «όχι μόνο δεν μειώνουμε την πρωινή λειτουργία των νοσοκομείων, αλλά την δυναμώνουμε», ενώ υπεραμύνθηκε της απογευματινής λειτουργίας των χειρουργείων, λέγοντας ότι «έτσι δίνουμε περισσότερες ώρες λειτουργίας στο δημόσιο σύστημα».

Η σφοδρή κριτική της αντιπολίτευσης και των συνδικαλιστών είναι ότι η κυβέρνηση επιχειρεί την ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ με τα πυρά να επικεντρώνονται κυρίως στις 2 ρυθμίσεις που προβλέπονται στα άρθρα 7 και 10:

  • Στη δυνατότητα που δίνεται για πρόσληψη ιατρών μερικής απασχόλησης.
  • Στο δικαίωμα άσκησης και ιδιωτικού έργου που δίνεται στους γιατρούς του ΕΣΥ, δηλαδή στη δυνατότητα να λειτουργούν ιδιωτικό ιατρείο ή να παρέχουν υπηρεσίες σε ιδιωτικές κλινικές.

Συγκεκριμένα:

Για την πλήρη απασχόληση, το άρθρο 7  στο νομοσχέδιο αναφέρει ότι:

Οι θέσεις ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ., που αποβαίνουν άγονες μετά από την προκήρυξή τους, δύνανται, με έγκριση του Υπουργού Υγείας κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του Διοικητή του νοσοκομείου, αν πρόκειται για θέση σε νοσοκομείο, ή του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.), αν πρόκειται για θέση σε κέντρο υγείας ή πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο, να προκηρύσσονται ως θέσεις μερικής απασχόλησης, κατά το άρθρο 69 του ν. 2071/1992 (Α’ 123). Με την ίδια διαδικασία, ως θέσεις μερικής απασχόλησης δύνανται να προκηρύσσονται οι θέσεις σε άγονες και προβληματικές περιοχές της χώρας, όπως αυτές ορίζονται στο π.δ. 131/1987 (Α’ 73), οι θέσεις σε ειδικότητες που χαρακτηρίζονται ως άγονες, κατά την παρ. 6 του άρθρου 38 του ν. 1397/1983 (Α’ 143), καθώς και θέσεις με ειδική εμπειρία. Οι θέσεις μερικής απασχόλησης προκηρύσσονται ανά ειδικότητα στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β. Ο Υπουργός Υγείας, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του Διοικητή του νοσοκομείου ή του Διοικητή της οικείας Δ.Υ.ΠΕ., δύναται να εγκρίνει την προκήρυξη θέσεων μερικής απασχόλησης ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. στον βαθμό του Επιμελητή Α.

Κάθε θέση προκηρύσσεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την απόφαση έγκρισης. Οι ιατροί που διορίζονται σε θέσεις μερικής απασχόλησης ασκούν δημόσιο λειτούργημα επί θητεία και διατηρούν το δικαίωμα ετεροαπασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα της ιατρικής και το δικαίωμα διατήρησης ιδιωτικού ιατρείου ή οδοντιατρείου. Ο διορισμός του ιατρού σε θέση μερικής απασχόλησης έχει χρονική διάρκεια τριών (3) ετών. Με τη συμπλήρωση των τριών (3) ετών η θέση επαναπροκηρύσσεται είτε ως πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης είτε ως μερικής απασχόλησης και ο ιατρός που την κατέχει δύναται να παραμένει σ` αυτήν μέχρι την επαναπλήρωσή της. Οι ιατροί με καθεστώς μερικής απασχόλησης εργάζονται τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα σε επτάωρο συνεχές πρωινό τακτικό ωράριο, συμμετέχουν στο πρόγραμμα εφημερίας των νοσοκομείων και λαμβάνουν αναλογία αποδοχών ιατρού κλάδου Ε.Σ.Υ. αντίστοιχου βαθμού πλήρους απασχόλησης. Αν ο ιατρός δεν αποδεχθεί την τοποθέτησή του στη θέση μερικής απασχόλησης ή παραιτηθεί από αυτή, δεν έχει δικαίωμα να θέσει υποψηφιότητα για νέο διορισμό σε θέση ιατρού κλάδου Ε.Σ.Υ., πριν από τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την ημερομηνία μη αποδοχής του διορισμού ή παραίτησης από τη θέση. Ο χρόνος παραμονής του ιατρού σε θέση μερικής απασχόλησης αναγνωρίζεται κατά τα τρία πέμπτα (3/5) ως χρόνος προϋπηρεσίας στο Ε.Σ.Υ. και προσμετράται για την κατάληψη θέσης και τη βαθμολογική εξέλιξη ειδικευμένου ιατρού κλάδου Ε.Σ.Υ.. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις του καθεστώτος μερικής απασχόλησης, ο αριθμός και το είδος των εφημεριών, η διαδικασία προκήρυξης των θέσεων, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος”.

Για το δικαίωμα άσκησης και ιδωτικού έργου, το νομοσχέδιο στο άρθρο 10 αναφέρει:

“Κατ’ εξαίρεση, δεν συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για τους ιατρούς του Ε.Σ.Υ. που υπηρετούν σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. η λειτουργία ιδιωτικού ιατρείου ή η παροχή ιατρικών υπηρεσιών με οποιαδήποτε σχέση, συμπεριλαμβανόμενης και αυτής του συμβούλου, σε ιδιωτική κλινική ή ιδιωτικό διαγνωστικό ή θεραπευτικό εργαστήριο και γενικότερα σε κάθε είδους ιδιωτικές επιχειρήσεις που παρέχουν ή καλύπτουν υπηρεσίες υγείας, έως δύο (2) φορές την εβδομάδα, μετά από άδεια του Διοικητή ή του Προέδρου του νοσοκομείου, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου ιατρού, εφόσον συμμετέχουν στην εκτός του τακτικού ωραρίου λειτουργία του νοσοκομείου, συμπεριλαμβανόμενης της ολοήμερης λειτουργίας του νοσοκομείου και των ενεργών ή μικτών εφημεριών, τουλάχιστον οκτώ (8) φορές τον μήνα, εκ των οποίων τουλάχιστον οι τέσσερις (4) αφορούν στην ολοήμερη, πέραν του τακτικού ωραρίου, λειτουργία του νοσοκομείου. Για τους ιατρούς που εκ του νόμου απαλλάσσονται από την υποχρέωση συμμετοχής στις εφημερίες, το τρίτο εδάφιο εφαρμόζεται, εφόσον συμμετέχουν στην ολοήμερη λειτουργία του νοσοκομείου τουλάχιστον οκτώ (8) φορές τον μήνα. Οι χειρουργικές ή επεμβατικές πράξεις που διενεργούνται εκτός του νοσοκομείου ανά εβδομάδα δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τον αριθμό των αντίστοιχων πράξεων που διενεργούνται αθροιστικά κατά το τακτικό ωράριο και την ολοήμερη λειτουργία του νοσοκομείου από τον ίδιο ιατρό.

Ανάλογη ρύθμιση προβλέπεται και για τους πανεπιστημιακούς ιατρούς.

Ειδικότερα:

“Μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) και μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) που είναι ιατροί και τοποθετούνται σε πανεπιστημιακές κλινικές ή πανεπιστημιακά εργαστήρια ή μονάδες Τμημάτων ή Σχολών Επιστημών Υγείας των Α.Ε.Ι., που είναι εγκατεστημένες σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή σε πανεπιστημιακά νοσοκομεία που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ή στην ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ», δύνανται να παρέχουν υπηρεσίες προς ιδιωτικές κλινικές, ιδιωτικά διαγνωστικά ή θεραπευτικά εργαστήρια και γενικότερα σε κάθε είδους ιδιωτικές επιχειρήσεις, που παρέχουν ή καλύπτουν υπηρεσίες υγείας, κατόπιν χορήγησης ειδικής άδειας από τη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι.. Ειδικά, για τα μέλη Δ.Ε.Π. που υπηρετούν σε πανεπιστημιακές κλινικές ή πανεπιστημιακά εργαστήρια ή μονάδες Τμημάτων ή Σχολών Επιστημών Υγείας των Α.Ε.Ι., που είναι εγκατεστημένες σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., προϋπόθεση για τη χορήγηση της ειδικής άδειας του προηγούμενου εδαφίου είναι η συμμετοχή τους στην ολοήμερη, πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργία του νοσοκομείου τουλάχιστον δύο (2) φορές την εβδομάδα εκτός των ημερών εφημερίας”.

Τελικά, το νομοσχέδιο ψηφίστηκε επί της αρχής του κατά πλειοψηφία. Θετική ψήφο έδωσαν οι βουλευτές της ΝΔ, «όχι» ψήφισαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚΕ και του ΜέΡΑ25, ενώ ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής και Ελληνική Λύση επιφυλάχθηκαν για τη συζήτηση στην Ολομέλεια.

Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις