Πράσινο για αγορά 35 ελικοπτέρων UH-60M Black Hawk από την επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής

Loader