Πρόστιμα και έλεγχοι Πρωτοχρονιάς -Που διαπιστώθηκαν οι περισσότερες παραβάσεις

Loader