Δώρο Πάσχα: Τι προβλέπει ο Νόμος σε περίπτωση μη καταβολής του από τον εργοδότη

Η μη καταβολή του Δώρου Πάσχα εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας συνιστά ποινικό αδίκημα και κινείται η αυτόφωρη διαδικασία

Loader