Δώρο Πάσχα: Παρέμβαση της Επιθεώρησης Εργασίας για καταβολή σε 541 εργαζόμενους

Μειωμένος είναι ο αριθμός των εργαζομένων που προσέφυγαν φέτος στην Επιθεώρηση Εργασίας για μη καταβολή του Δώρου Πάσχα

Loader