Το νέο της πρόγραμμα «Νερό για το Αύριο» που προωθεί την ορθή διαχείριση των υδατικών πόρων παρουσίασε διαδικτυακά η Αθηναϊκή Ζυθοποιία σε περισσότερούς από 50 εκπρόσωπους θεσμικών και παραγωγικών φορέων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, όπου επικεντρώνεται η πρώτη δράση του Προγράμματος, αλλά και εκπροσώπους τοπικών και εθνικών ΜΜΕ. Στην εκδήλωση, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας κ. Αλέξανδρος Δανιηλίδης, ανέφερε ότι το «Νερό για το Αύριο» υλοποιείται στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης της εταιρείας «Παράγουμε ένα καλύτερο αύριο», βασικό πυλώνα της οποίας αποτελεί η ορθή διαχείριση των υδάτων.

Ξεκινά από τη Θεσσαλία, αφενός καθώς τα στοιχεία δείχνουν ότι το συγκεκριμένο υδατικό διαμέρισμα είναι σήμερα το πλέον ελλειμματικό στον ελλαδικό χώρο, αφετέρου λόγω της έντονης παρουσίας που έχει η εταιρεία στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Συγκεκριμένα, μέσω του Προγράμματος Συμβολαιακής Καλλιέργειας, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία συνεργάζεται στην Περιφέρεια με περίπου 800 παραγωγούς που καλλιεργούν κάθε χρόνο σχεδόν 35.000 στρέμματα γης με βυνοποιήσιμο κριθάρι το οποίο η εταιρεία αξιοποιεί για την παράγωγή των προϊόντων της.

Εστιάζοντας στη βελτιστοποίηση της χρήσης του νερού για τις ανάγκες άρδευσης του Θεσσαλικού κάμπου, το Πρόγραμμα θα εμπλέξει ενεργά παραγωγικούς, ερευνητικούς και θεσμικούς φορείς στην πολύπλευρη αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης και στον σχεδιασμό λύσεων για τη μετάβαση σε μοντέλο βιώσιμης διαχείρισης υδατικών πόρων.

Τη μέθοδο και τα εργαλεία υλοποίησης παρουσίασε η επικεφαλής της επιστημονικής ομάδας του Προγράμματος, καθηγήτρια Φοίβη Κουντούρη, κάτοχος της έδρας Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Οικονομική Σχολή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και εκλεγμένη Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιστημονικής Ένωσης Οικονομολόγων Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων. Το μεγάλο ενδιαφέρον τους για το ζήτημα του vερού, που απασχολεί τη Θεσσαλία για περισσότερες από δύο δεκαετίες, επανέλαβαν οι εκπρόσωποι των φορέων που πήραν τον λόγο, στο πλαίσιο της εκδήλωσης. Στο σύνολό τους, τόνισαν την ανάγκη να σχεδιαστούν και να εφαρμοσθούν λύσεις που λαμβάνουν υπόψη το παραγωγικό προφίλ της Περιφέρειας, προωθούν την τεχνολογική αναβάθμιση των υποδομών, αλλά εκπαιδεύουν και στο σκέλος της ζήτησης.

Χαιρετίζοντας την πρωτοβουλία της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, στην εκδήλωση μίλησαν ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κωνσταντίνος Αγοραστός, ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων Καθ. Κωνσταντίνος Αραβώσης, ο Βουλευτής Λάρισας κ. Χρήστος Κέλλας, ο Βουλευτής Τρικάλων κ. Σάκης Παπαδόπουλος, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού ΘΕΣΓΗ, κ. Παναγιώτης Καλφούντζος και ο πρόεδρος του Γεωπονικού Συλλόγου Λάρισας κ. Κώστας Γιαννακός.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας κ. Αλέξανδρος Δανιηλίδης ανέφερε ότι «Σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία που διαμορφώνει η υγειονομική κρίση, οφείλουμε να παραμείνουμε προσηλωμένοι στη μεσοπρόθεσμη ανάγκη για βιωσιμότητα, μέσα από τη βελτίωση των πρακτικών μας και της σχέσης μας συνολικά με το περιβάλλον και τα οικοσυστήματα. Θεωρούμε ότι το Πρόγραμμα «Νερό για το Αύριο» προωθεί στην πράξη τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και σε συνεργασία με την επιστημονική ομάδα και τους εμπλεκόμενους φορείς θα σχεδιάσουμε λύσεις σήμερα ώστε να εξασφαλίσουμε το πολύτιμο αυτό αγαθό για το αύριο»

Η επιστημονική υπεύθυνη του Προγράμματος, Καθ. Φοίβη Κουντούρη, δήλωσε «Σε έναν κόσμο με αλματώδη πληθυσμιακή αύξηση, που προσπαθεί να μετριάσει την κλιματική αλλαγή και να προσαρμοστεί στις επιπτώσεις της, ο γεωργικός τομέας έχει κεντρικό ρόλο. Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία επενδύει στον συμμετοχικό μετασχηματισμό της Ελληνικής γεωργίας σ’ έναν αειφόρο, τεχνολογικά έξυπνο και κυκλικό οικονομικό τομέα, που θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας, θα συνεισφέρει στην Ελληνική εξωστρέφεια και στην κοινωνική συνοχή. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και οι 17 Στόχοι της Βιώσιμης Ανάπτυξης, αποτελούν το υπόβαθρο για αυτόν τον αναπτυξιακό μετασχηματισμό, που καταρχήν θα αναπτύξουμε για τη Θεσσαλία, με στόχο να αποτελέσει παράδειγμα για τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας».

Η ορθή διαχείριση του νερού αποτελεί πεδίο δράσης για την Αθηναϊκή Ζυθοποιία, η οποία έχει μειώσει την κατανάλωση νερού κατά 20% την τελευταία δεκαετία και συνεχίζει να στοχεύει ακόμα υψηλότερα. Για την επίτευξη του στόχου της, επί σειρά ετών η εταιρεία πραγματοποιεί σημαντικές επενδύσεις για την αναβάθμιση του μηχανολογικού της εξοπλισμού και τη βελτίωση των διαδικασιών της.

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα μπορείτε να δείτε στο στο www.nerogiatoavrio.gr.

Τι είναι το πρόγραμμα «Νερό για το Αύριο»

Το «Νερό για το Αύριο» είναι ένα πρόγραμμα της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας που προωθεί στην πράξη τη Βιώσιμη Ανάπτυξη μέσα από την ανάδειξη λύσεων για την ορθότερη διαχείριση των υδατικών πόρων στην Ελλάδα. Η πρώτη δράση του Προγράμματος εστιάζεται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας όπου μια σειρά από παράγοντες προκαλούν έντονο πρόβλημα λειψυδρίας.

Για την υλοποίηση του Προγράμματος, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία συνεργάζεται με την επιστημονική ομάδα του Cluster of Sustainability Transition (ReSEES @AUEB, Sustainable Development Unit @ATHENA RC, ΕΙΤ Climate KIC HUB Greece @ATHENA RC, UN SDSN Greece) της οποίας ηγείται η Καθηγήτρια του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Φοίβη Κουντούρη.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος και τη μετάβαση σε ένα νέο αειφόρο μοντέλο διαχείρισης του νερού, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία θα συνεργαστεί με εκπρόσωπους της πολιτείας και της κοινωνίας των πολιτών, επιστήμονες, ερευνητές και παραγωγούς, για τον σχεδιασμό λύσεων που θα απαντήσουν στο πρόβλημα της έλλειψης νερού τη Θεσσαλία.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ, ΤΙ ΔΙΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ 1Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η Δράση υλοποιείται σε τρεις (3) φάσεις

1. Δευτερογενής έρευνα κι ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης (σε επίπεδο χώρας και υδατικού διαμερίσματος)
έχει ολοκληρωθεί και θα αναρτηθεί σύντομα στην ιστοσελίδα του προγράμματος

2. Χαρτογράφηση κι ανάλυση των ενδιαφερόμενων μερών (stakeholders’ mapping) στην περιοχή παρέμβασης (Περιφέρεια Θεσσαλίας)
Έχει ολοκληρωθεί η αρχική χαρτογράφηση κι ανάλυση των ενδιαφερομένων μερών βάσει της οποίας θα προσκληθούν οι συμμετέχοντες σε τακτικές μηνιαίες συναντήσεις συν-σχεδιασμού λύσεων. Τα αποτελέσματα της χαρτογράφησης θα επικαιροποιηθούν στο πλαίσιο των συναντήσεων – co-designers workshops (δες παρακάτω) κι εφόσον κριθεί σκόπιμο θα προσκληθούν κι άλλοι φορείς (θεσμικοί – παραγωγικοί – επιστημονικοί)

3. Συναντήσεις συν-σχεδιασμού λύσεων (co-designers workshops)
Οι συναντήσεις θα ξεκινήσουν τον Μάρτιο και θα πραγματοποιούνται σε μηνιαία βάση για τους επόμενους 18 μήνες. Μέσα από τις συναντήσεις θα προκύψουν λύσεις οι οποίες θα αποτυπωθούν σε επιχειρησιακά σχέδια μετάβασης.

Για την επιτυχή υλοποίηση του Προγράμματος η επιστημονική ομάδα θα εφαρμόσει τη μεθοδολογία Systems Innovation Approach – Καινοτομικού Μετασχηματισμού Συστημάτων ώστε να εξασφαλίσει την πλέον ευρεία, αντιπροσωπευτική και ουσιαστική συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων στον σχεδιασμό των λύσεων

ΠΩΣ ΕΓΙΝΕ Η ΑΡΧΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

Σύμφωνα με τη μεθοδολογία που εφαρμόζεται στο Πρόγραμμα, η χαρτογράφηση και επιλογή των ενδιαφερόμενων μερών που προσκλήθηκαν για να συμμετέχουν έγινε ως εξής:

I. Αναγνώριση Φορέων που εμπλέκονται στη διαχείριση των υδατικών πόρων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας
II. Κατηγοριοποίηση / Ομαδοποίηση φορέων
III. Βαθμός εμπλοκής φορέων στο πρόβλημα της λειψυδρίας
IV. Προσδοκίες φορέων από τη συμμετοχή τους στη διαδικασία μετάβασης σε ένα βιώσιμο μέλλον
V. Ικανότητα συνεισφοράς σε λύσεις ή επιρροής για εξεύρεση λύσεων ή πόρων

Βάσει της παραπάνω διαδικασίας η επιστημονική ομάδα κατέληξε σε φορείς // πρόσωπα τα οποία στη συνέχεια προσκαλεί να εκπροσωπηθούν // συμμετέχουν στις συναντήσεις συν-σχεδιασμού

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝ – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΛΥΣΕΩΝ (CO-DESIGNERS WORKSHOPS)

Πρόκειται για τακτικές συναντήσεις που πραγματοποιούνται μία φορά το μήνα, με συγκεκριμένη κάθε φορά θεματολογία, υπό τον συντονισμό της επιστημονικής ομάδας και τη συμμετοχή εκπροσώπων των ενδιαφερομένων μερών και, κατά περίπτωση, εμπειρογνωμόνων, ερευνητών, εκπροσώπων του οικοσυστήματος καινοτομίας (start ups – spinoffs κλπ.) και εκπροσώπων των εθνικών και ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων (Κυβέρνηση, Βουλή, πολιτικά κόμματα, Ευρωπαϊκή Επιτροπή κ.α.)

Στο πλαίσιο των συναντήσεων θα υπάρξει
καταγραφή και θεωρήσεις των εμπλεκομένων φορέων
πολύπλευρη αποτίμηση του προβλήματος της λειψυδρίας
κατανόηση των τεχνικών οικονομικών, οικονομικών και κοινωνικών δεδομένων
μεταφορά γνώσης και διάχυση καινοτομίας
διαμόρφωση οράματος
ανάπτυξη οδικού χάρτη μετάβασης
διαμόρφωση επιχειρησιακών σχεδίων μετάβασης που θα διαλαμβάνει τις λύσεις που συν – διαμορφώθηκαν στο πλαίσιο των συναντήσεων

ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΦΑΣΕΙΣ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΟΡΟΣΗΜΑ

Σεπτέμβριος 2020 – Δεκέμβριος 2020
Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης

Νοέμβριος 2020 – Φεβρουάριος 2021
Χαρτογράφηση και Ανάλυση ενδιαφερομένων μερών

18 Φεβρουαρίου 2018
Παρουσίαση Προγράμματος & 1ης Δράσης
Παρουσίαση ιστοσελίδας – για ενημέρωση – πληροφόρηση & διάχυση

Μάρτιος 2021
Έναρξη μηνιαίων συναντήσεων συν- σχεδιασμού (co-designers workshops)

Οκτώβριος 2021
Ενδιάμεση αξιολόγηση προγράμματος

Ιούλιος 2022
Ολοκλήρωση συναντήσεων συν-σχεδιασμού

Σεπτέμβριος 2022
Παρουσίαση επιχειρησιακού σχεδίου

Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις