Εφτάψυχος Μαρινόπουλος: Κρατάει για άλλα 10 χρόνια τα Starbucks στην Ελλάδα

Η Μαρινόπουλος Εταιρεία Καφέ ήρθε σε συμφωνία με την μητρική της Starbucks και διατηρεί για ακόμη 10 χρόνια την αποκλειστική αντιπροσωπεία και ανάπτυξη της αλυσίδας στην Ελλάδα.

Loader