Έμπνευση ή αντιγραφή; Ιταλός έκλεψε το «Ζάρι» της Μαρίνα Σάττι;

Ένα σημείο στο τραγούδι του Ιταλού μοιάζει εκπληκτικά με το «Ζάρι»

Featured image
Loader