Αρνητικά γνωμοδότησε το Τμήμα Προστατευόμενων Περιοχών της Διεύθυνσης Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο “Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 486MW” σε 14 βραχονησίδες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Πρόκειται για τις νησίδες:

 • Κούνουποι
 • Σύρνα
 • Πλακίδα
 • Μεσονήσι
 • Μεγάλο Σοφράνο
 • Παχεία Ανάφης
 • Μακρά, Λιάδι
 • Κίναρος
 • Λέβιθα
 • Οφιδούσσα
 • Κανδελιούσσα
 • Περγούσσα
 • Παχειά Νισύρου των ΠΕ Καλύμνου
 • Θήρας
 • Κω

Σε έγγραφό της προς τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, η εν λόγω υπηρεσία του ΥΠΕΝ, αναλύει λεπτομερώς τα χαρακτηριστικά των σχεδιαζόμενων πάρκων και επικαλούμενη μια σειρά από Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο, καταλήγει ότι όλες οι νησίδες εμπίπτουν σε προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000. Ανάλογο καθεστώς προστασίας (Ζώνες Ειδικής Προστασίας-ΖΕΠ και Ειδικές Ζώνες Διατήρησης-ΕΖΔ) ισχύει και για τη θαλάσσια περιοχή γύρω από αυτές: Ειδικότερα, προστατεύονται για τη χλωρίδα, την ορνιθοπανίδα και την υπόλοιπη πανίδα τους καθώς και για τους τύπους οικοτόπων που φιλοξενούν.

Η σχεδιαζόμενη εγκατάσταση τριών Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) με συνολικά 104 ανεμογεννήτριες σε 14 προστατευόμενες νησίδες του Νότιου Αιγαίου αποτελεί ένα ζήτημα αιχμής για την προστασία της βιοποικιλότητας στην Ελλάδα, που έχει συναντήσει την καθολική εναντίωση τόσο των περιβαλλοντικών οργανώσεων όσο και των επιστημονικών φορέων.

Το έγγραφο επισημαίνει ότι οι επιπτώσεις των υπό εξέταση πάρκων “θα είναι σημαντικότατες και μη αναστρέψιμες“. Ειδικότερα για κάποια είδη πουλιών, όπως τον Μύχο και τον Αρτέμη, η διατήρηση απολύτου σκότους σε μεγάλη έκταση γύρω από τον χώρο των φωλιών είναι ένα από τα πιο ουσιαστικά διαχειριστικά μέτρα για τις αποικίες τους. Κατά συνέπεια, η ύπαρξη φωτισμού επί των ανεμογεννητριών θα εκτοπίσει οριστικά τα δύο είδη, τόσο από τις νησίδες που προτείνονται τα έργα όσο και από τις γειτονικές.

Εκτός από τα είδη ορνιθοπανίδας που χαρακτηρίζουν τις νησίδες ως Ζώνες Ειδικής Προστασίας, οι περιοχές αυτές παίζουν σημαντικό ρόλο ως σταθμοί για τα μεταναστευτικά πτηνά, τα οποία δεν σταθμεύουν σε αυτές αλλά τις αξιοποιούν για να ανακτήσουν ευνοϊκές συνθήκες πτήσης από πάνω τους.