ΣΕΒ: Όπως προκύπτει από την έρευνα, ποσοστό άνω του 55% των εργασιών μπορούν να εκτελεστούν από απόσταση, ενώ ποσοστό άνω του 60% θεωρεί ότι η τηλεργασία επέδρασε σίγουρα θετικά/μάλλον θετικά στην παραγωγικότητα.

Περισσότερες από 7 στις 10 επιχειρήσεις εφαρμόζουν, ήδη, υβριδικό μοντέλο τηλεργασίας, σύμφωνα με έρευνα που διενήργησε ο ΣΕΒ σε πάνω από 250 επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος SEVSOCDIAL για την τηλεργασία.

Τα ευρήματα της έρευνας, καθώς και αρκετά άλλα θέματα για την τηλεργασία, θα αποτελέσουν το αντικείμενο του συνεδρίου έναρξης του έργου που προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί την 1η Δεκεμβρίου.

Σημειώνεται ότι ο ΣΕΒ, στο πλαίσιο της κοινωνικής του υπευθυνότητας και της διαρκούς ενασχόλησης με τις σύγχρονες προκλήσεις του κόσμου της εργασίας, ανέλαβε την υλοποίηση ενός ευρωπαϊκού προγράμματος για την τηλεργασία, με τίτλο: «Reinforcement of SEV–Hellenic Federation of Enterprises’ capacity to engage in social dialogue and contribute to the promotion of an adequate national framework for telework»-SEVSOCDIAL.

Το έργο στοχεύει πρωτίστως στην ενδυνάμωση της θεσμικής και επιχειρησιακής ικανότητας του ΣΕΒ, στο πλαίσιο του εθνικού κοινωνικού διαλόγου, καθώς και στην παραγωγή προτάσεων πολιτικής για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων που δημιούργησε η εκτεταμένη εφαρμογή της τηλεργασίας, ιδίως λόγω της πανδημίας Covid 19.

Το έργο SEVSOCDIAL επικεντρώνεται σε τρεις προκλήσεις του κοινωνικού διαλόγου που αφορούν: α) στην προσαρμογή του εθνικού κοινωνικού διαλόγου (διαδικασίες, προτεραιότητα ζητημάτων, μεθοδολογία) στα νέα δεδομένα που δημιουργεί η τηλεργασία, β) στην παροχή στήριξης προς τις επιχειρήσεις, ιδίως στις μικρομεσαίες, για την επιτυχή μετάβαση σε ένα νέο, υβριδικό μοντέλο οργάνωσης της εργασίας και γ) στην προσαρμογή του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου στις ειδικές απαιτήσεις που απορρέουν από την τηλεργασία.

Επιπλέον, ως αυτόνομο παραδοτέο του έργου, προβλέπεται η δημιουργία ενός πρακτικού οδηγού για την τηλεργασία που απευθύνεται στις επιχειρήσεις και τα εμπλεκόμενα στελέχη, με στόχο να αποτυπώσει όλα τα θέματα που χρειάζεται να ληφθούν υπ’ όψη για την αποτελεσματική εφαρμογή της τηλεργασίας.

Μέσω του έργου επιδιώκεται να ενημερωθούν: α) οι Υπεύθυνοι διαμόρφωσης πολιτικής, β) η Επιχειρηματική κοινότητα, οι επιχειρήσεις, τα διευθύνοντα στελέχη, οι επαγγελματικοί σύνδεσμοι, οι εργαζόμενοι, και γ) τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Επιπρόσθετα, το έργο απευθύνεται σε Ερευνητές/πανεπιστημιακή κοινότητα, σε κάθε φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ενδιαφέρεται για το θέμα της τηλεργασίας, καθώς στο ευρύ κοινό γενικότερα.

Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις