Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων: Οδηγίες για τη θεραπεία των ενηλίκων ασθενών από κορονοϊό που δεν νοσηλεύονται, εξέδωσε η Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων.

Οι θεραπευτικοί αλγόριθμοι της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων επικαιροποιήθηκαν και οι κυριότερες αλλαγές να αφορούν στην πρώιμη θεραπεία με την προσθήκη της ρεμδεσιβίρης και του paxlovid, του μονοκλωνικού της celtrion, τις νέες ενδείξεις του anakinra και τα αναθεωρημένα κριτήρια για τη χορήγηση μονοκλωνικών αντισωμάτων.

Συγκεκριμένα, για εξω-νοσοκομειακό ασθενή με ήπια προς μέτρια νόσο (κορεσμός οξυγόνου >94% σε αέρα δωματίου), που δεν έχει παράγοντες κινδύνου για σοβαρή νόσο προβλέπεται:

Δεν χορηγείται ειδική φαρμακευτική αγωγή

Ο ασθενής παρακολουθεί την θερμοκρασία του και τον κορεσμό οξυγόνου με οξύμετρο τουλάχιστον δύο φορές την ημέρα.
Προτείνεται καλή ενυδάτωση, λήψη αντιπυρετικών και κλινοστατισμός μέχρι την πλήρη υποχώρηση του πυρετού.
Επί ενδείξεων: Χορηγούνται αντιβιοτικά επί κλινικών, απεικονιστικών ή εργαστηριακών ενδείξεων συλλοίμωξης με βακτηριακή πνευμονία, σύμφωνα με τις οδηγίες της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων για την πνευμονία της κοινότητας.

Πρώιμη θεραπεία για την αποφυγή της προόδου σε σοβαρή νόσο
Από την άλλη, για εξω-νοσοκομειακό ασθενής με ήπια προς μέτρια νόσο (κορεσμός οξυγόνου >94% σε αέρα δωματίου), που έχει παράγοντες κινδύνου για σοβαρή νόσο:

Δεν χορηγείται ειδική φαρμακευτική αγωγή
Ο ασθενής παρακολουθεί την θερμοκρασία του και τον κορεσμό οξυγόνου με οξύμετρο τουλάχιστον δύο φορές την ημέρα.
Προτείνεται καλή ενυδάτωση, λήψη αντιπυρετικών και κλινοστατισμός μέχρι την πλήρη υποχώρηση του πυρετού.

Υπάρχουν οι παρακάτω επιλογές:

Εισπνεόμενη Budesonide 5 (Δεν υπάρχει έγκριση από τον ΕΜΑ)
Μολνουπιραβίρη6 από του στόματος (Προσωρινή σύσταση. Εκκρεμεί αίτημα για έγκριση από τον ΕΜΑ)
Νιρματρελβίρη / Ριτοναβίρη7 από του στόματος (Προσωρινή σύσταση. Εκκρεμεί αίτημα για έγκριση από τον ΕΜΑ)
Ρεμδεσιβίρη IV για 3 ημέρες

Μονοκλωνικά αντισώματα: Τις πρώτες 5 ημέρες από την έναρξη των συμπτωμάτων ή την θετικοποίηση του τεστ (αντιγονικό ή μοριακό) χορηγούνται ένα από τα παρακάτω μονοκλωνικά αντισώματα: Casirivimab/imdevimab9, Sotrovimab10, Regdanvimab11.
Η ΕΕΛ τονίσει επίσης ότι σε εξωνοσοκομειακό ασθενή με ήπια προς μέτρια νόσηση, είτε έχει, είτε όχι παράγοντες για σοβαρή νόσηση ΔΕΝ πρέπει να χορηγούνται ιβερμεκτίνη, δεξαμεθαζόνη, αζιθρομυκίνη, ηπαρίνη ή άλλα αντιπηκτικά φάρμακα.

Παρακάτω παρουσιάζεται ο αναθεωρημένος (23/12/21) θεραπευτικός αλγόριθμος ενηλίκων μη-νοσηλευόμενων ασθενών με COVID-19:

Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις