Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή για τη δηλητηρίαση από σχολικά γεύματα στη Λαμία

13 βουλευτές θέτουν ερωτήματα για τον βαθμό ετοιμότητας και αποτελεσματικότητας του επιχειρησιακού μηχανισμού

Loader