Πρόστιμο 1.672.000 ευρώ σε Johnson & Johnson και Colgate για αθέμιτη κερδοφορία

Loader