Σε ποιόν ανήκει η βουλευτική έδρα. Στον βουλευτή ή στο κόμμα;

Loader