Έως τα τέλη Ιουνίου θα μπορούν 36.500 άνεργοι να καταθέτουν αιτήσεις για κοινωφελή εργασία. Οι θέσεις αφορούν δήμους, περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας περιφερειών. Η απασχόληση θα είναι οκτάμηνη και η αμοιβή ημερησίως καθορίζεται στα 21,84 ευρώ. Το συνολικό ποσό δεν θα υπερβαίνει τα 546 ευρώ τον μήνα.

Οι τομείς προτεραιότητας θα είναι: Αναβάθμιση των υπηρεσιών φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, υποστήριξη και βελτίωση των υπηρεσιών της Εκπαίδευσης, βελτίωση των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών κοινής ωφελείας της ∆ημόσιας ∆ιοίκησης προς τους πολίτες, υπηρεσίες διαμόρφωσης/συντήρησης πρασίνου, μετάβαση στην κυκλική οικονομία, πρόληψη φυσικών καταστροφών, πρώτες βοήθειες, δεξιότητες φροντίδας τρίτης ηλικίας και, εργασίες κατασκευαστικού κλάδου.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια ανεργίας. Αυτά είναι:

• Συνεχόμενη ανεργία επί 60 μήνες: ένα μόριο ανά πλήρη μήνα, το οποίο διπλασιάζεται για τους άνεργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών.
• Συνεχόμενη ανεργία του/της συζύγου για 60 μήνες: ένα μόριο ανά πλήρη μήνα.
• Αναπηρία ωφελουμένου σε ποσοστό 50% και άνω: 15 μόρια.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

• Ετήσιο εισόδημα του φορολογικού έτους 2018, ατομικό ή οικογενειακό, ως εξής: 30 μόρια για ατομικό εισόδημα έως 3.500 ευρώ ή οικογενειακό 07.000 ευρώ.
• 25 μόρια για ατομικό εισόδημα 3.5015.000 ευρώ ή οικογενειακό 7.00110.000 ευρώ.
• 20 μόρια για ατομικό εισόδημα 5.001 8.000 ευρώ και οικογενειακό 10.00116.000 ευρώ.
• 10 μόρια για ατομικό εισόδημα 8.00112.000 ευρώ και οικογενειακό 16.00126.000 ευρώ.
• 0 μόρια για ατομικό εισόδημα άνω των 12.000 ευρώ και οικογενειακό άνω των 26.000 ευρώ.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ

• Ηλικία 18 έως 29 ετών: 15 μόρια. 30 έως 44 ετών: 25 μόρια. 45 έως 54 ετών: 35 μόρια. 55 ετών και άνω: 45 μόρια.
• Αριθμός ανήλικων τέκνων: 10 μόρια για κάθε ανήλικο τέκνο.
• Γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑμεΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω: 10 μόρια, ανεξαρτήτως συνολικού αριθμού τέκνων.
• ∆ικαιούχοι του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης: 40 μόρια.
• Ωφελούμενοι που δεν είχαν τοποθετηθεί σε προηγούμενες δράσεις Κοινωφελών Προγραμμάτων: 20 μόρια.

ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΙΔΟΤΗΘΟΥΝ ΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, σε ό,τι αφορά τους ανέργους έχουμε τα εξής:

1. Παρατείνεται για 2 μήνες η διάρκεια της τακτικής επιδότησης ανεργίας, του επιδόματος των μακροχρόνια ανέργων, αλλά και των βοηθημάτων ανεργίας σε όσους ανέργους λήξει η επιδότησή τους εντός Μαΐου.
2. Για όσους ανέργους έληξε η επιδότηση τον Μάιο, θα ακολουθήσει νέα επιδότηση τον Ιούνιο και μία ακόμη τον Ιούλιο, με 798,5 ευρώ το δίμηνο.
3. ∆ικαιούχοι του βοηθήματος ανεργίας αυτοαπασχολούμενων έως 720 ευρώ το δίμηνο.
4. ∆ικαιούχοι του επιδόματος μακροχρόνιας ανεργίας έως 400 ευρώ το δίμηνο.

Τα επιδόματα πληρώνονται αυτόματα, μέσω απευθείας κατάθεσης στους τραπεζικούς λογαριασμούς, χωρίς καμία ενέργεια από τους δικαιούχους. Οι πληρωμές εμφανίζονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων εντός 3 εργάσιμων ημερών μετά την καταβολή τους από τον ΟΑΕ∆. ∆ικαιούχοι είναι μόνον όσοι παραμένουν άνεργοι κατά την περίοδο που αντιστοιχεί η παράταση. Επιδοτούμενοι άνεργοι που ξεκίνησαν να εργάζονται στο διάστημα μετά τη λήξη της επιδότησής τους θα λάβουν μειωμένο ποσό, αναλογικά με το διάστημα που απώλεσαν το δικαίωμα επιδότησης. Επίσης, έρχεται χορήγηση επιδόματος ανεργίας στους εποχικά απασχολούμενους που δεν θα προσληφθούν την τρέχουσα τουριστική περίοδο και θα υπάρξουν κίνητρα επαναπρόσληψής τους.

Οι 120.000 εποχικά απασχολούμενοι που δεν θα εργαστούν θα λάβουν μηνιαία οικονομική ενίσχυση το επίδομα εποχικής ανεργίας έως και τον μήνα Σεπτέμβριο του 2020. Όσοι εργαζόμενοι απασχοληθούν, το κράτος αναλαμβάνει την κάλυψη των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών των εποχικά εργαζομένων με μερική απασχόληση. Οι εποχικά εργαζόμενοι από το φθινόπωρο θα λαμβάνουν εποχικό βοήθημα με ελάχιστα απαιτούμενα ημερομίσθια από 100 σε 50 για τη λήψη του εποχικού επιδόματος. Τέλος, ασφαλισμένοι που έχουν πραγματοποιήσει στο κρίσιμο για την επιδότησή τους χρονικό διάστημα (12μηνο ή 14μηνο) από 100 έως 149 ημέρες εργασίας/ασφάλισης σε επιχείρηση που λειτουργεί εποχικά, υποχρεωτικά εντάσσονται σε επιδότηση τακτικής ανεργίας διαρκείας 3 μηνών και 5 ημερών (συνολικά, 80 ημέρες επιδότηση).

Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις