Μισθοί: Τον φόβο της κυβέρνησης για ενδεχόμενη έκρηξη της ανεργίας αποτυπώνουν οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού για την εργασία τους επόμενους μήνες με κεντρικό πυλώνα το πρόγραμμα ΣΥΝ-εργασία το οποίο περιλαμβάνει επιδοτήσεις μισθών και της μερικής απασχόλησης μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος SURE.  Αξίζει βεβαίως να σημειωθεί ότι παρουσιάζοντας το νέο πρόγραμμα, από τη μια ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναγνώρισε τη σημασία της διατήρησης των θέσεων εργασίας ως βασικό βήμα για την ανάκαμψη αλλά από την άλλη η περιορισμένη και ανεπαρκής χρηματοδότηση ψαλιδίζει τα εισοδήματα των εργαζομένων που θα έχουν την τύχη να εργαστούν σε επίπεδα φτωχοποίησης.

Ο κ. Μητσοτάκης αν και δήλωσε ότι «ακόμα δεν έχουμε συνυπολογίσει στο σχέδιό μας στα ευρωπαϊκά κεφάλαια που θα λάβουμε από το ευρωπαϊκό ταμείο ανάκαμψης», δήλωσε ότι «σε πρώτη φάση  το σχέδιο θα κοστίσει 1 δισεκατομμύριο ευρώ» ποσό που είναι σαφώς λιγότερο από τα 1,5 με 2 δις που αναμενόταν από το πρόγραμμα SURE και σε κάθε περίπτωση ανεπαρκές σε σύγκριση με τα πακέτα που πέφτουν στις αγορές εργασίας άλλων χωρών.

Ταυτόχρονα το πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ δεν θα καλύπτει το σύνολο των μισθών των εργαζομένων που θα αφορά. Όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός «οι επιχειρήσεις που είδαν τον τζίρο τους να εξανεμίζεται και τώρα αντιμετωπίζουν χαμηλότερη ζήτηση, θα μπορούν στο τέλη Οκτωβρίου να προσαρμόζουν ανάλογα και το χρόνο εργασίας των υπαλλήλων τους», προσθέτοντας ωστόσο ότι αν οι τελευταίοι χρειαστεί να δουλέψουν λιγότερο θα εξακολουθήσουν να αμείβονται σχεδόν με τον ίδιο μισθό και με πλήρως καλυμμένες τις ασφαλιστικές εισφορές. Ως όριο ασφαλείας της μείωσης ο κύριος Μητσοτάκης έθεσε τον βασικό μισθό ενώ δήλωσε ότι παρατείνονται τα επιδόματα ανεργίας τα οποία βεβαίως δεν αυξάνονται.

Ουσιαστικά το πρόγραμμα μετατρέπει τη χώρα σε μία προσωρινή αγορά μερικής απασχόλησης αφού δίνει στον εργοδότη να θέσει εργαζόμενους σε καθεστώς μειωμένου χρόνου εργασίας και να τους καταβάλει το 50% των αμοιβών. Από το υπόλοιπο 50% το κράτος θα καταβάλει στον εργαζόμενο το 60% και οι τελικές αποδοχές θα είναι μειωμένες κατά 20%.

Ειδικότερα ο Μηχανισμός Ενίσχυσης Απασχόλησης τίθεται σε ισχύ για την περίοδο από 1η Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2020, ενώ δεν αποκλείεται να επεκταθεί, εάν υπάρξει ανάγκη. Δικαίωμα συμμετοχής σε αυτόν τον μηχανισμό θα έχουν όλες οι επιχειρήσεις της χώρας οι οποίες εμφανίζουν μείωση του τζίρου τους, τουλάχιστον 20%, κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ανεξαρτήτως ΚΑΔ. Δηλαδή θα μπορούν να ενταχθούν και όσες δεν βρέθηκαν στις λίστες των ΚΑΔ με τις πληττόμενες.  Ωστόσο δεν διευκρινίζεται, ποιος τζίρος θα λαμβάνεται υπόψη και συγκεκριμένα των μηνών Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου κάποιου μήνα συγκεκριμένα ή συνολικά το πεντάμηνο Ιανουαρίου – Μαΐου. Επίσης στον μηχανισμό θα συμπεριληφθούν και επιχειρήσεις που λειτουργούν για πρώτη φορά και δεν έχουν καταγράψει έσοδα τους προηγούμενους μήνες.

Συνοψίζοντας: 

 • Ο μηχανισμός θα καλύπτει όλους τους υφιστάμενους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης, που σημαίνει ότι δεν θα καλύπτει τους εργαζόμενους μερικής απασχόλησης.
 • Ο μηχανισμός θα αφορά και τις εποχικές επιχειρήσεις. Δηλαδή, δικαίωμα συμμετοχής σε αυτή την περίπτωση, θα έχουν όλοι οι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης που θα προσληφθούν σε αυτές, μέχρι τον αριθμό των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης που διατηρούσαν πέρυσι τον αντίστοιχο μήνα.
 • Το δικαίωμα του εργοδότη να μειώνει το χρόνο εργασίας του εργαζομένου πλήρους απασχόλησης έως και 50%, θα ασκείται υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι δεν θα μεταβάλλεται το είδος της σχέσης εργασίας.
 • Δεν θα επιτρέπεται η μετατροπή της σχέσης εργασίας από μερικής σε πλήρους απασχόλησης, προκειμένου να λάβει η επιχείρηση το ευεργέτημα της συμμετοχής στον μηχανισμό.
 • Η πολιτεία αναλαμβάνει την υποχρέωση αναπλήρωσης κατά 60% του εισοδήματος του εργαζομένου για το χρόνο που ο εργαζόμενος δεν θα εργάζεται.
  Παράδειγμα: Ο εργαζόμενος λαμβάνει μισθό 1.000 ευρώ. Εφόσον τεθεί σε καθεστώς μειωμένου χρόνου εργασίας, τότε από τον εργοδότη θα λάβει το ποσό των 500 ευρώ. Από το δημόσιο θα λάβει το 60% των 500 ευρώ, ήτοι 300 ευρώ και οι τελικές μηνιαίες αποδοχές του θα είναι 800 ευρώ.
 • Σε περίπτωση που η καθαρή αμοιβή μετά την ανωτέρω προσαρμογή υπολείπεται του κατώτατου μισθού, η διαφορά θα καλύπτεται από το κράτος εξ’ ολοκλήρου.
  Παράδειγμα: Αν ο εργαζόμενος αμείβεται με 700 ευρώ και τεθεί στο νέο καθεστώς, από τον εργοδότη θα λάβει 350 ευρώ. Το 60% επί του άλλου 50% του μισθού το καλύπτει το δημόσιο, το οποίο είναι 210 ευρώ. Όμως το άθροισμα της μισού μισθού από τον εργοδότη και της κρατικής συμμετοχής είναι 560 ευρώ, δηλαδή είναι μικρότερο από τον κατώτατο μισθό των 650 ευρώ. Στην περίπτωση αυτή, η κρατική επιδότηση θα αυξηθεί κατά 90 ευρώ και θα φτάσει συνολικά στο ποσό των 300 ευρώ, ώστε οι τελικές αποδοχές του εργαζόμενου να φτάσουν στα 650  ευρώ.
 • Ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να καλύπτει το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών του εργαζομένου, υπολογιζόμενων επί του αρχικού ονομαστικού μισθού.
  Παράδειγμα: Αν δηλαδή οι αμοιβές του εργαζόμενου είναι 900 ευρώ και ο εργοδότης για το τετράμηνο των ειδικών συνθηκών δίνεις τον εργαζόμενο 450 ευρώ (το 50%), οι εισφορές που θα καταβάλλει για τον εργαζόμενο θα είναι το 100% για το ποσό των 900 ευρώ.
 • Για όσο διάστημα ο εργαζόμενος βρίσκεται σε καθεστώς μειωμένης απασχόλησης, ο εργοδότης απαγορεύεται να προβεί σε καταγγελία της σύμβασης εργασίας και σε μείωση του ονομαστικού μισθού του εργαζομένου.

Τι λέει η αντιπολίτευση

Ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι οι εξαγγελίες του κ. Μητσοτάκη επιχειρούν να επιβάλλουν την πλήρη διάλυση των εργασιακών σχέσεων προσφέροντας απλόχερα ένα καθεστώς ασυδοσίας στα χέρια των εργοδοτών:

 • Μονιμοποιεί την αναστολή συμβάσεων εργασίας, εξακολουθεί δηλαδή να επιδοτεί ουσιαστικά την ανεργία.
 • Ωθεί τους εργαζόμενους είτε σε αποδοχή της εκ περιτροπής εργασίας ή σε απόλυση.
 • Προχωρά ουσιαστικά σε μειώσεις μισθών 20% στον ιδιωτικό τομέα με πλήρη ευελιξία ως προς τις συμβάσεις και τα ωράρια» σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Η επιδότηση εργασίας συνοδεύεται από μείωση αποδοχών (για εργαζόμενο των 1000 ευρώ η μείωση είναι 200 ευρώ, 20% του μισθού), ενώ συνδέεται με ελαστικές μορφές απασχόλησης. Το επίδομα ανεργίας στους εποχιακούς εργαζόμενους του τουρισμού, στα ξενοδοχεία που δεν θα ανοίξουν διατηρείται μόνο μέχρι τον Σεπτέμβριο!» επισημαίνει από την πλευρά του το ΚΙΝΑΛ.

Νέες θυσίες για τους εργαζόμενους για να στηριχθεί η κερδοφορία των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων βλέπει το ΚΚΕ και ζητάει την κατάργηση όλων των «αντεργατικών ΠΝΠ», τονίζοντας ότι «τα μέτρα για τους εργαζόμενους δεν εξασφαλίζουν στοιχειώδη επιβίωση, ενώ για όσους καταφέρουν να βρουν δουλειά, προβλέπεται ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία και εντατικοποίηση, που θα παραμείνουν και μετά την όποια ανάκαμψη».

Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις