Πόσο πιθανό είναι να «βλέπουμε» το μέλλον μας κατά τη διάρκεια του ύπνου;

Οι επιστήμονες δεν πραγματοποίησαν δοκιμή της θεωρίας τους σε ανθρώπους. Αντ' αυτού, παρατήρησαν τους εγκεφάλους αρουραίω

Loader