Τσάπαλος: «Δημοσιοποίηση στοιχείων όσων καταστημάτων νοθεύουν ποτά»