Κ. Αρβανίτης: «Θα μας απασχολήσουν τα εθνικά θέματα»