Απασφάλισε: Ο μαινόμενος Μπέος κάνει μπάνιο τους άπλυτους δημοσιογράφους