Δ. Στούμπος: «Η Αριστερά στη χώρα μας κινδυνεύει να γίνει μουσειακό είδος»