Πώς θα μπορούσε να λυθεί το θέμα της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ