Το Ris Project είναι human friendly καθώς προτεραιότητα έχουν οι σκύλοι