Φ.Κουβέλης: «Θα ήμουν ευτυχής αν το συνέδριο γινόταν αύριο»