Γεωργία - Ελλάδα |Το standing ovation στον Κβαρατσκέλια που έγινε αναγκαστική αλλαγή