Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Η επίσημη αφίσα και οι... 2000 εργατοώρες για να φτιαχτεί