Ρεχάγκελ αποκλειστικά στο Action 24: «Ξεχωρίζω τους Έλληνες, πάντα φιλικοί μαζί μου»