Το διαδίκτυο επεκτείνεται και στο Διάστημα

Το διαδίκτυο επεκτείνεται και στο Διάστημα
   «Εδώ Γη, καλεί Αρη». Αν μέχρι σήμερα, η διαδικασία επικοινωνίας των επίγειων διαστημικών κέντρων με τους διεθνείς διαστημικούς σταθμούς, τις επανδρωμένες αποστολές και τους δορυφόρους αποτελούσε μία πολύπλοκη και πολυέξοδη διαδικασία, με κάθε είδους εμπόδια, που διαρκούσε μόλις λίγα λεπτά, σε μία δεκαετία από σήμερα, νέοι δίαυλοι επικοινωνίας θα προσφέρουν τη δυνατότητα πολύωρης επαφής, με απλές διαδικασίες.

    Κεντρικό ρόλο στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της καινοτομίας αυτής έχει αναλάβει ένας ελληνικός φορέας, το νεοϊδρυθέν Κέντρο Διαστημικής Διαδικτύωσης (Space Internetworking Center), που εδρεύει στην Ξάνθη και στελεχώνεται από επιστημονικό και ερευνητικό προσωπικό του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, αλλά και διακεκριμένους ερευνητές από το εξωτερικό.

    Το ελληνικό αυτό Κέντρο έχει αναλάβει για τον πλανήτη Γη, το έργο της επέκτασης της χρήσης του Διαδικτύου στο Διάστημα, που αναμένεται να επιφέρει σημαντικές αλλαγές και οφέλη στην επιστήμη του διαστήματος, αλλά και στην επίγεια επικοινωνία.

    Τα επιτεύγματα του νέου πρωτοκόλλου επικοινωνίας της Γης με το διάστημα, γίνονται κατανοητότερα, αρκεί να αντιπαραβάλει κάποιος τα αντίστοιχα της λειτουργίας του τηλέγραφου με την κινητή τηλεφωνία ή ακόμη καλύτερα με τα νέα μέσα του διαδικτύου.

    Σύμφωνα με τον επιστημονικά υπεύθυνο του Κέντρου, καθηγητή του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Βασίλη Τσαουσίδη, ο σχεδιασμός των νέων πρωτοκόλλων (μεθόδων) θα επιτρέπει την επικοινωνία στο διάστημα, χωρίς να είναι απαραίτητη η απευθείας οπτική επαφή με τον προορισμό (δορυφόροι, διαστημικά κέντρα κ.α.), αξιοποιώντας δυναμικά εναλλακτικές διαδρομές μετάδοσης δεδομένων. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε εκτεταμένη δυνατότητα επικοινωνίας, κυρίως με το βαθύ διάστημα (deep space), όπου οι διαστημικοί πόροι είναι περιορισμένοι και απομονωμένοι.

    «Σήμερα, αν θέλει κανείς να μιλήσει με κάποια εγκατεστημένη αποστολή στο διάστημα, θα πρέπει να προδιαγράψει με ακρίβεια τη διάρκεια της επικοινωνίας, καθώς και τη διαδρομή που ακολουθούν τα διαστημικά δεδομένα για να φτάσουν στη γη. Όταν χαθεί η άμεση οπτική επαφή, χάνεται και η δυνατότητα επικοινωνίας παρά το γεγονός ότι, ενδιάμεσοι κόμβοι, μέσω τεθλασμένης γραμμής, θα μπορούσαν να προωθήσουν τα διαστημικά δεδομένα στον προορισμός τους» δήλωσε ο κ. Τσαουσίδης.

    Τα οφέλη από την εγκατάσταση της διαδικτυακής τεχνολογίας στο Διάστημα είναι πολλά, με πρωταρχική την εύκολη και άμεση διακίνηση διαστημικών δεδομένων προς όλους τους αρμόδιους οργανισμούς.

    Η αξιοποίηση τέτοιων δεδομένων έχει ένα μεγάλο εύρος επίγειων πρακτικών εφαρμογών, όπως για παράδειγμα σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών, φυσικές καταστροφές, απομακρυσμένες περιοχές κ.ά. Επίσης, η ενοποίηση των διαστημικών και επίγειων διαδικτυακών επικοινωνιών, μπορεί στο μέλλον να επιτρέψει την ελεγχόμενη πρόσβαση στο διάστημα μέσω του Διαδικτύου.

     Συνεργασία με ESA και NASA - Το μέλλον των διαστημικών δικτύων

    Για την υλοποίηση του σχεδιασμού, το Κέντρο Διαστημικής Διαδικτύωσης συνεργάζεται με διεθνείς διαστημικούς οργανισμούς, όπως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA), η NASA, και τα πανεπιστήμια Cambridge, MIT, της Ζυρίχης και του Ελσίνκι.

    Βασικό ζητούμενο του σχεδιασμού είναι η δημιουργία αξιόπιστων διαδικτυακών πρωτοκόλλων (τρόπων επικοινωνίας), τα οποία όμως είναι ανεκτικά στις καθυστερήσεις και τις διακοπές επικοινωνίας, φαινόμενα που συναντούμε συχνά στο Διάστημα.

    Η ομάδα του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, με χρηματοδότηση της ESA, υλοποίησε το πρώτο πειραματικό διαδικτυακό περιβάλλον για διαστημικές επικοινωνίες (με κόμβους στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο, την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία, το Πανεπιστήμιο ΜΙΤ και διασύνδεση με το πειραματικό περιβάλλον της NASA), με στόχο την αποτίμηση της απόδοσης των νέων μεθόδων επικοινωνίας και, τελικά, τη δημιουργία των νέων διαστημικών προτύπων.

    Η νέα τεχνολογία δικτύωσης, που είναι ανεκτική στις διακοπές και τις καθυστερήσεις, μπορεί να εφαρμοστεί και σε επίγειες επικοινωνίες. Το Κέντρο Διαστημικής Διαδικτύωσης, σε συνεργασία με φορείς όπως το Εθνικό Αστεροσκοπείο καθώς και άλλους Ευρωπαϊκούς οργανισμούς, έχει αναλάβει την κατασκευή δρομολογητών διαστημικών δεδομένων και την εγκατάστασή τους σε κομβικά σημεία στην Ευρώπη. (Γερμανία, Βρετανία, τρεις κόμβοι στην Ελλάδα).

    Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα διαδικτυακό «υπερδίκτυο», το οποίο θα λειτουργεί πάνω από το κανονικό, και θα δρομολογεί δεδομένα που έρχονται από το διάστημα. «Θα είναι ο κορμός ενός δικτύου διαστημικών δεδομένων» εξήγησε ο κ.Τσαουσίδης.

    Σήμερα, υπάρχει πληθώρα διαστημικών δεδομένων, τα οποία παραμένουν «αζήτητα» αν και θα μπορούσαν να είναι εξαιρετικά χρήσιμα σε πολλούς οργανισμούς και ινστιτούτα.

    Στους μελλοντικούς σχεδιασμούς του Κέντρου, συμπεριλαμβάνεται, εξάλλου, η υλοποίηση μιας σειράς επίγειων εφαρμογών, με βάση το μοντέλο λειτουργίας του «υπερδικτύου». «Η ίδια μέθοδος θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από την κινητή τηλεφωνία και από τους χρήστες των συσκευών επικοινωνίας με μπαταρία (laptop, iPod κ.α.), για την εξοικονόμηση ενέργειας» είπε.

    Το Κέντρο Διαστημικής Διαδικτύωσης, χρηματοδοτείται κατά 100% από την Ευρωπαϊκή Ενωση (Ε.Ε.), με προϋπολογισμό 1,6 εκατομμύρια ευρώ, στο πλαίσιο του 7ου πλαισίου στήριξης (FP7-REGPOT-2010-1, Capacities Programme, Coordination and Support Action).

    «Κοινή γλώσσα» στα συστήματα επικοινωνίας με το διάστημα

    Η διαλειτουργικότητα των πρωτοκόλλων επικοινωνίας είναι ένα επιπλέον ζητούμενο των διαστημικών οργανισμών διαφορετικών χωρών, που σήμερα χρησιμοποιούν ο καθένας το δικό του πρωτόκολλο επικοινωνίας.

    Η διαστημική διαδικτύωση μπορεί να επιτρέψει την άμεση επικοινωνία μεταξύ τους, όπως συνέβη και με το επίγειο πρωτόκολλο του διαδικτύου (IP), το οποίο επέτρεψε την επικοινωνία τοπικών δικτύων, που χρησιμοποιούσαν διαφορετική τεχνολογία δικτύωσης. Η διαλειτουργικότητα θα φανεί ιδιαιτέρως χρήσιμη για τις διαστημικές αποστολές, που σχεδιάζουν από κοινού η NASA με την ESA και την JAXA μετά το 2020.