Συναγερμός για τους Έλληνες στον Λίβανο - Εγκαταλείψτε τη χώρα, λέει η Πρεσβεία