Ο Άγγελος Συρίγος απαντά πόσο πιστεύει ότι θα κρατήσει ο πόλεμος στο Ισραήλ