Έκθεση ΓΣΕΕ: 9 στους 10 έχουν κόψει βασικά είδη διατροφής