Χ.Σπίρτζης: «Η σύμβαση για την τηλεδιοίκηση στα τρένα είχε μεγάλες ελλείψεις»