Διαμαντίδης: Τον πρώτο Σεπτέμβριο αφού είχα κόψει το μπάσκετ, είπα «και τώρα τι κάνουμε;»