Διεθνής διαγωνισμός: Ο καλύτερος ελαιοπαραγωγός της Ευρώπης είναι Έλληνας