«Εδώ Πολυτεχνείο»: Πώς βίωσε τη φοιτητική εξέγερση ο εμβληματικός εκφωνητής