Γλυκερία: «Δεν δέχτηκα να γίνω κριτική επιτροπή γιατί δεν θέλω να απογοητεύω»