Μίνι ασφαλιστικό νομοσχέδιο – Αλλαγές σε συντάξεις και επιδόματα