Ολυμπιακός μπάσκετ-αναχώρηση της αποστολής για Κωνσταντινούπολη