Κ. Ναν: "Αποκτώ αυτοπεποίθηση, με έχουν αγκαλιάσει εδώ"